fbpx
Business - ISG Groeifonds

De beleggingsstrategie van het ISG Groeifonds

De wereldwijde sportmarkt heeft een gigantische omvang en potentieel, dus is een heldere focus essentieel. In dit artikel ontdek je waarom het ISG Groeifonds zich richt op het centraliseren van alle data die voor sportclubs relevant is in één platform. Zo wordt het voor coaches, trainers en management makkelijker om de prestaties van spelers te verbeteren. Deze markt zou in 2024 goed zijn voor een omzet van 5,2 miljard dollar, zo luidt de verwachting.

Spelers beter maken met software

ISG richt zich op dit moment op teamsportclubs, hoewel we niet willen uitsluiten dat we ons in de toekomst ook op individuele sporten zullen richten. Het is immers zonde om onverwachte kansen te laten lopen. De software van ISG biedt alle disciplines binnen de teamsportclub de mogelijkheid de voor hen relevante data digitaal te verwerken en om te zetten in rapportages met bruikbare inzichten.

De missie van het ISG Groeifonds is om het voor coaches, trainers, management en alle bij de sportclub betrokken personen makkelijker maken om de prestaties van spelers, trainers, coaches en teams te verbeteren. Dat doen we door gebruiksvriendelijke software te ontwikkelen, waarin spelersdata goed vindbaar is. Zo kunnen ze met een uniforme en gestructureerde methodiek hun prestaties verbeteren.

Markt met potentie van 5 miljard dollar in 2024

ISG richt zich op zowel de professionele sportclubs als de breedtesport. Voor deze amateurclubs is er een basisproduct, waaraan specifieke modules kunnen worden toegevoegd. Op dit moment ligt de nadruk uiteraard op voetbal, wat veruit de grootste markt is.

De investeringen in ISG Groeifonds zullen deels worden gebruikt om onze producten voortdurend te verbeteren en schaalbaar te maken voor andere (team)sporten. Denk hierbij aan bijvoorbeeld hockey, handbal, volleybal en basketbal. Dit segment staat ook wel bekend als ‘Athlete Performance & Sport Data Analytics’. In 2024 zou deze markt een waarde vertegenwoordigen van $5,2 miljard. Zowel nationaal als internationaal is er dus enorm veel potentie. 

Internationale groei

Met het huidige portfolio kunnen we een deel van de wereldmarkt voor voetbalclubs bedienen. Om de geprognosticeerde groei te verwezenlijken, zullen er van tijd tot tijd acquisities nodig zijn. We richten ons op kleinschalige bedrijven die nicheproducten ontwikkelen voor onze doelgroep, zodat we nog beter in staat zijn om onze missie te realiseren: clubs helpen om de prestaties te verbeteren van spelers, trainers, coaches en teams volgens een uniforme en gestructureerde methodiek.

Het ISG is inmiddels actief in zo’n 25 landen. Daardoor zijn we in staat de internationale ontwikkelingen op de voet te volgen. Hierdoor kijken we met een ruime blik naar mogelijke overnamekandidaten in binnen- en buitenland. Om deze overnames te verwezenlijken, is het nodig middelen in kas te hebben. Om deze “oorlogskas” te vullen, hebben we dit jaar de digitale funding campagne opgestart. Hierbij verwachten we een rendement van tien procent.

Impact Covid-19 op groeistrategie

Op dit moment is het nog te vroeg om te bepalen wat het effect van Covid-19 is op de overnamemarkt van het soort bedrijven in ‘onze’ sportmarkt. We volgen de ontwikkelingen op de voet, zodat we op tijd een waardevolle propositie kunnen toevoegen aan ons portfolio. Dat hebben we eerder ook gedaan met aankopen van Talento en Sportanalysis.

Een eventueel over te nemen bedrijf zal waarde moeten toevoegen aan ons productportfolio. Het bedrijf moet dicht bij de club en sporter staan, ofwel: met de voeten op het (voetbal)gras! Met deze buy-and-build-strategie zijn we in staat om voorop te blijven lopen bij de digitale transformatie van de sportmarkt.