Inschrijfformulier Certificaten van aandelen in ISG Groeifonds BV

Uitgifte : 1.000.000 Certificaten

Nominale waarde per Certificaat : € 0.001

Uitgifte in tranches van : 1.000.000 Certificaten

Minimale investering : € 100.000

3e Tranche : 1.000.000 Certificaten met een kostprijs van € 1,60
Ondergetekende wenst in te schrijven op Certificaten van aandelen in ISG Groeifonds BV.

de totale investeringssom bijschrijven op de derden gelden rekening van notaris Schut en van Os, gevestigd aan de Lairessestraat 20 1070 AE te Amsterdam, IBAN NL06 INGB 0695 6635 42 onder vermelding van:

Aldus ingevuld d.d. 2020/02/19 met IP adres: 66.249.64.64